Bảng quảng cáo

Thứ năm, ngày 26 tháng 5 năm 2016
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 15.940,32 16.179,81
CAD 16.968,60 17.344,92
CHF 22.355,51 22.714,24
DKK 0,00 3.414,78
EUR 24.814,91 25.111,94
GBP 32.518,34 33.040,14
HKD 2.841,07 2.898,23
INR 0,00 344,24
JPY 200,90 204,74
KRW 0,00 20,11
KWD 0,00 76.759,43
MYR 0,00 5.515,94
NOK 0,00 2.734,12
RUB 0,00 380,45
SAR 0,00 6.182,85
SEK 0,00 2.733,09
SGD 16.027,01 16.349,46
THB 615,33 641,01
USD 22.320,00 22.390,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 26/05/2016)