Bảng quảng cáo

Thứ năm, ngày 24 tháng 4 năm 2014
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 19.395,63 19.718,16
CAD 18.852,30 19.262,29
CHF 23.587,27 24.051,69
DKK 0,00 3.947,42
EUR 28.954,90 29.289,17
GBP 35.029,80 35.576,93
HKD 2.681,63 2.745,39
INR 0,00 353,21
JPY 202,81 207,01
KRW 0,00 22,59
KWD 0,00 75.847,38
MYR 0,00 6.515,49
NOK 0,00 3.560,41
RUB 0,00 657,17
SAR 0,00 5.804,35
SEK 0,00 3.238,98
SGD 16.555,93 16.949,58
THB 640,40 666,85
USD 21.090,00 21.130,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 24/04/2014)