Bảng quảng cáo

Thứ bảy, ngày 20 tháng 12 năm 2014
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 17.284,92 17.545,34
CAD 18.184,89 18.588,95
CHF 21.535,97 21.970,14
DKK 0,00 3.588,44
EUR 26.084,18 26.397,48
GBP 33.110,20 33.642,88
HKD 2.721,23 2.776,09
INR 0,00 346,31
JPY 176,71 180,09
KRW 0,00 21,62
KWD 0,00 74.360,88
MYR 0,00 6.194,00
NOK 0,00 2.939,30
RUB 0,00 390,58
SAR 0,00 5.876,46
SEK 0,00 2.816,64
SGD 16.011,65 16.399,92
THB 638,12 664,79
USD 21.360,00 21.405,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 20/12/2014)