Bảng quảng cáo

Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 năm 2015
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 16.665,88 16.916,98
CAD 16.952,55 17.329,24
CHF 22.322,46 22.681,60
DKK 0,00 3.299,17
EUR 24.067,82 24.356,93
GBP 32.789,10 33.316,63
HKD 2.718,86 2.773,68
INR 0,00 352,64
JPY 177,34 180,73
KRW 0,00 21,69
KWD 0,00 73.404,07
MYR 0,00 5.999,74
NOK 0,00 2.877,12
RUB 0,00 392,91
SAR 0,00 5.877,35
SEK 0,00 2.607,72
SGD 15.577,54 15.955,30
THB 647,53 674,59
USD 21.345,00 21.395,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 27/02/2015)