Bảng quảng cáo

Thứ sáu, ngày 03 tháng 7 năm 2015
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 16.321,28 16.566,87
CAD 17.108,95 17.488,79
CHF 22.883,45 23.251,18
DKK 0,00 3.297,87
EUR 24.034,21 24.322,46
GBP 33.655,17 34.196,00
HKD 2.775,35 2.831,25
INR 0,00 351,11
JPY 174,56 177,90
KRW 0,00 19,48
KWD 0,00 73.262,35
MYR 0,00 5.803,70
NOK 0,00 2.782,17
RUB 0,00 435,52
SAR 0,00 5.996,61
SEK 0,00 2.620,49
SGD 15.955,91 16.277,30
THB 632,55 658,98
USD 21.770,00 21.830,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 03/07/2015)