Bảng quảng cáo

Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2016
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 16.994,45 17.249,79
CAD 16.468,57 16.833,82
CHF 22.256,52 22.658,95
DKK 0,00 3.332,00
EUR 24.215,20 24.505,07
GBP 26.972,99 27.405,84
HKD 2.841,40 2.898,57
INR 0,00 346,61
JPY 211,61 215,66
KRW 0,00 20,30
KWD 0,00 76.749,89
MYR 0,00 5.405,12
NOK 0,00 2.742,58
RUB 0,00 399,02
SAR 0,00 6.174,78
SEK 0,00 2.538,12
SGD 15.904,63 16.159,86
THB 625,71 651,83
USD 22.300,00 22.370,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 26/10/2016)