Bảng quảng cáo

Thứ hai, ngày 21 tháng 8 năm 2017
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 17.821,48 18.088,97
CAD 17.779,82 18.173,87
CHF 23.232,58 23.699,64
DKK 0,00 3.649,55
EUR 26.542,84 26.873,32
GBP 28.922,06 29.385,73
HKD 2.864,03 2.927,45
INR 0,00 367,68
JPY 204,99 208,91
KRW 18,43 20,61
KWD 0,00 78.106,62
MYR 0,00 5.336,43
NOK 0,00 2.916,37
RUB 0,00 427,72
SAR 0,00 6.283,77
SEK 0,00 2.837,44
SGD 16.470,08 16.767,62
THB 670,52 698,50
USD 22.690,00 22.760,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 21/08/2017)