Bảng quảng cáo

Thứ bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2015
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 17.058,01 17.314,68
CAD 17.619,16 18.010,31
CHF 23.162,29 23.534,49
DKK 0,00 3.321,31
EUR 24.193,70 24.483,84
GBP 33.801,28 34.344,44
HKD 2.777,18 2.833,12
INR 0,00 350,63
JPY 178,07 181,48
KRW 0,00 20,06
KWD 0,00 73.434,18
MYR 0,00 6.131,15
NOK 0,00 2.947,76
RUB 0,00 486,03
SAR 0,00 6.001,21
SEK 0,00 2.672,34
SGD 16.212,18 16.538,72
THB 641,34 668,13
USD 21.770,00 21.830,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 23/05/2015)