Bảng quảng cáo

Thứ ba, ngày 01 tháng 9 năm 2015
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 15.888,76 16.127,39
CAD 16.864,32 17.238,24
CHF 23.136,67 23.507,80
DKK 0,00 3.450,62
EUR 25.164,65 25.465,73
GBP 34.252,36 34.801,80
HKD 2.864,62 2.922,24
INR 0,00 345,98
JPY 183,55 187,06
KRW 0,00 19,21
KWD 0,00 75.721,64
MYR 0,00 5.463,42
NOK 0,00 2.766,88
RUB 0,00 387,05
SAR 0,00 6.187,99
SEK 0,00 2.698,85
SGD 15.771,08 16.088,29
THB 617,62 643,40
USD 22.460,00 22.520,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 01/09/2015)