Bảng quảng cáo

Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 16.419,72 16.666,95
CAD 17.334,29 17.719,30
CHF 22.289,91 22.648,32
DKK 0,00 3.149,70
EUR 22.942,68 23.264,54
GBP 31.748,27 32.258,76
HKD 2.747,29 2.802,66
INR 0,00 349,04
JPY 178,10 181,52
KRW 0,00 20,01
KWD 0,00 72.578,75
MYR 0,00 5.962,21
NOK 0,00 2.776,71
RUB 0,00 449,78
SAR 0,00 5.935,40
SEK 0,00 2.505,93
SGD 15.765,46 16.002,67
THB 652,49 679,75
USD 21.555,00 21.615,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 21/04/2015)