Bảng quảng cáo

Thứ tư, ngày 26 tháng 11 năm 2014
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 18.105,98 18.387,30
CAD 18.729,04 19.154,09
CHF 21.929,36 22.381,88
DKK 0,00 3.649,95
EUR 26.513,83 26.844,78
GBP 33.263,95 33.814,82
HKD 2.725,27 2.781,50
INR 0,00 353,72
JPY 174,80 187,76
KRW 0,00 21,53
KWD 0,00 74.850,40
MYR 0,00 6.451,15
NOK 0,00 3.197,01
RUB 0,00 514,52
SAR 0,00 5.891,17
SEK 0,00 2.923,01
SGD 16.235,39 16.636,83
THB 640,92 668,02
USD 21.390,00 21.400,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 26/11/2014)