Bảng quảng cáo

Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2016
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 16.289,31 16.674,34
CAD 16.927,67 17.310,86
CHF 22.525,81 23.081,46
DKK 0,00 3.391,58
EUR 24.481,42 25.084,83
GBP 30.444,46 31.320,49
HKD 2.839,22 2.897,64
INR 0,00 341,02
JPY 212,61 219,39
KRW 0,00 19,61
KWD 0,00 76.673,64
MYR 0,00 5.503,03
NOK 0,00 2.672,76
RUB 0,00 379,27
SAR 0,00 6.174,95
SEK 0,00 2.664,39
SGD 16.212,80 16.612,73
THB 619,41 645,56
USD 22.295,00 22.365,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 26/06/2016)