Bảng quảng cáo

Thứ bảy, ngày 07 tháng 5 năm 2016
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 16.262,41 16.506,78
CAD 17.085,16 17.464,11
CHF 22.781,23 23.146,85
DKK 0,00 3.475,61
EUR 25.264,99 25.567,48
GBP 31.903,61 32.415,63
HKD 2.834,12 2.891,15
INR 0,00 347,14
JPY 205,43 209,35
KRW 0,00 20,28
KWD 0,00 76.790,66
MYR 0,00 5.598,71
NOK 0,00 2.769,14
RUB 0,00 374,82
SAR 0,00 6.165,70
SEK 0,00 2.785,98
SGD 16.180,23 16.505,80
THB 621,04 646,96
USD 22.255,00 22.325,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 07/05/2016)