Bảng quảng cáo

Thứ năm, ngày 23 tháng 10 năm 2014
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 18.460,29 18.738,53
CAD 18.642,76 19.057,11
CHF 22.100,46 22.546,16
DKK 0,00 3.687,86
EUR 26.832,72 27.155,19
GBP 33.838,87 34.383,49
HKD 2.701,90 2.756,39
INR 0,00 354,13
JPY 195,77 199,53
KRW 0,00 22,45
KWD 0,00 74.297,84
MYR 0,00 6.555,74
NOK 0,00 3.285,70
RUB 0,00 575,40
SAR 0,00 5.837,72
SEK 0,00 2.975,33
SGD 16.466,48 16.865,89
THB 644,19 671,11
USD 21.220,00 21.270,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 23/10/2014)