Bảng quảng cáo

Chủ nhật, ngày 23 tháng 11 năm 2014
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 18.218,13 18.488,28
CAD 18.604,83 19.013,77
CHF 21.904,31 22.340,69
DKK 0,00 3.642,24
EUR 26.489,76 26.801,68
GBP 33.070,76 33.594,95
HKD 2.719,82 2.774,01
INR 0,00 352,93
JPY 178,72 182,11
KRW 0,00 21,36
KWD 0,00 74.607,08
MYR 0,00 6.413,50
NOK 0,00 3.208,50
RUB 0,00 519,31
SAR 0,00 5.876,22
SEK 0,00 2.917,51
SGD 16.210,05 16.599,26
THB 639,53 666,10
USD 21.335,00 21.385,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 23/11/2014)