Bảng quảng cáo

Thứ bảy, ngày 01 tháng 11 năm 2014
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 18.503,64 18.782,49
CAD 18.683,95 19.099,17
CHF 21.829,60 22.269,79
DKK 0,00 3.642,62
EUR 26.494,53 26.812,88
GBP 33.582,35 34.122,77
HKD 2.707,83 2.762,44
INR 0,00 353,69
JPY 187,97 191,96
KRW 0,00 22,16
KWD 0,00 74.574,99
MYR 0,00 6.505,78
NOK 0,00 3.218,88
RUB 0,00 564,09
SAR 0,00 5.851,95
SEK 0,00 2.929,96
SGD 16.317,66 16.713,43
THB 640,79 667,58
USD 21.255,00 21.305,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 01/11/2014)