Bảng quảng cáo

Thứ bảy, ngày 06 tháng 2 năm 2016
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 15.647,13 16.300,78
CAD 15.788,99 16.564,49
CHF 21.952,14 22.892,21
DKK 0,00 3.439,80
EUR 24.432,86 25.376,94
GBP 31.591,33 32.944,19
HKD 2.788,11 2.919,15
INR 0,00 340,71
JPY 185,68 194,22
KRW 0,00 20,14
KWD 0,00 76.353,29
MYR 0,00 5.472,06
NOK 0,00 2.693,26
RUB 0,00 326,25
SAR 0,00 6.214,72
SEK 0,00 2.721,47
SGD 15.533,41 16.263,53
THB 607,91 649,98
USD 22.290,00 22.360,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 06/02/2016)