Bảng quảng cáo

Thứ tư, ngày 02 tháng 12 năm 2015
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 16.170,16 16.413,02
CAD 16.616,45 16.984,88
CHF 21.656,10 22.003,49
DKK 0,00 3.240,72
EUR 23.618,42 23.901,01
GBP 33.557,59 34.095,89
HKD 2.863,32 2.920,91
INR 0,00 345,58
JPY 180,69 184,15
KRW 0,00 19,53
KWD 0,00 75.058,20
MYR 0,00 5.336,05
NOK 0,00 2.637,30
RUB 0,00 377,30
SAR 0,00 6.184,30
SEK 0,00 2.617,09
SGD 15.757,50 16.074,44
THB 615,76 641,46
USD 22.460,00 22.530,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 02/12/2015)