Bảng quảng cáo

Thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 17.016,22 17.271,62
CAD 16.880,03 17.254,14
CHF 23.139,08 23.604,28
DKK 0,00 3.476,17
EUR 25.257,30 25.559,26
GBP 28.641,18 29.100,34
HKD 2.872,69 2.936,31
INR 0,00 365,46
JPY 201,36 205,21
KRW 18,47 20,67
KWD 0,00 77.617,81
MYR 0,00 5.337,05
NOK 0,00 2.735,54
RUB 0,00 425,70
SAR 0,00 6.283,10
SEK 0,00 2.641,83
SGD 16.187,42 16.479,86
THB 656,48 683,88
USD 22.695,00 22.765,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 26/06/2017)