Bảng quảng cáo

Thứ hai, ngày 03 tháng 8 năm 2015
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 15.769,65 16.006,94
CAD 16.380,60 16.744,25
CHF 22.320,53 22.679,21
DKK 0,00 3.259,39
EUR 23.761,59 24.046,56
GBP 33.685,71 34.227,01
HKD 2.776,48 2.832,40
INR 0,00 347,94
JPY 173,31 176,63
KRW 0,00 18,75
KWD 0,00 73.174,90
MYR 0,00 5.743,33
NOK 0,00 2.707,76
RUB 0,00 392,87
SAR 0,00 6.000,32
SEK 0,00 2.561,58
SGD 15.671,49 15.987,14
THB 610,44 635,93
USD 21.780,00 21.840,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 03/08/2015)