Bảng quảng cáo

Thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2017
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 17.318,25 17.578,15
CAD 17.150,98 17.531,05
CHF 22.503,63 22.955,99
DKK 0,00 3.314,70
EUR 24.073,07 24.360,82
GBP 27.968,82 28.417,14
HKD 2.894,39 2.958,48
INR 0,00 352,18
JPY 198,92 202,72
KRW 18,30 20,47
KWD 0,00 77.389,27
MYR 0,00 5.153,36
NOK 0,00 2.781,72
RUB 0,00 438,60
SAR 0,00 6.299,85
SEK 0,00 2.592,83
SGD 15.899,98 16.187,18
THB 638,46 665,10
USD 22.750,00 22.820,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 20/02/2017)