Bảng quảng cáo

Thứ ba, ngày 17 tháng 1 năm 2017
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 16.668,56 16.918,86
CAD 16.902,66 17.277,38
CHF 21.976,18 22.418,14
DKK 0,00 3.262,72
EUR 23.703,92 23.987,47
GBP 26.855,29 27.286,00
HKD 2.868,50 2.932,04
INR 0,00 343,33
JPY 194,77 198,50
KRW 17,58 19,67
KWD 0,00 76.567,29
MYR 0,00 5.088,78
NOK 0,00 2.685,99
RUB 0,00 420,57
SAR 0,00 6.240,89
SEK 0,00 2.549,22
SGD 15.586,76 15.868,45
THB 624,26 650,32
USD 22.530,00 22.600,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 17/01/2017)