Bảng quảng cáo

Thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2015
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 16.211,46 16.459,38
CAD 16.665,51 17.039,62
CHF 21.893,00 22.250,19
DKK 0,00 3.150,11
EUR 22.959,85 23.287,35
GBP 31.479,80 31.993,40
HKD 2.744,42 2.800,38
INR 0,00 352,08
JPY 176,97 180,40
KRW 0,00 21,63
KWD 0,00 72.827,20
MYR 0,00 5.874,55
NOK 0,00 2.704,76
RUB 0,00 416,09
SAR 0,00 5.932,60
SEK 0,00 2.530,34
SGD 15.447,79 15.825,93
THB 649,58 676,87
USD 21.530,00 21.590,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 31/03/2015)