Bảng quảng cáo

Thứ bảy, ngày 31 tháng 1 năm 2015
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 16.347,22 16.593,54
CAD 16.601,10 16.970,00
CHF 22.883,11 23.251,30
DKK 0,00 3.305,63
EUR 24.041,09 24.329,91
GBP 31.807,37 32.319,16
HKD 2.715,39 2.770,14
INR 0,00 351,92
JPY 178,83 182,27
KRW 0,00 21,65
KWD 0,00 73.482,71
MYR 0,00 5.917,29
NOK 0,00 2.782,49
RUB 0,00 335,22
SAR 0,00 5.853,21
SEK 0,00 2.616,35
SGD 15.531,32 15.907,98
THB 638,57 665,26
USD 21.315,00 21.365,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 31/01/2015)