Bảng quảng cáo

Thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2016
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 16.658,18 16.908,50
CAD 16.843,75 17.217,35
CHF 22.499,02 22.905,87
DKK 0,00 3.399,43
EUR 24.729,49 25.025,56
GBP 28.830,87 29.293,57
HKD 2.837,37 2.894,46
INR 0,00 344,78
JPY 214,79 218,90
KRW 0,00 20,58
KWD 0,00 76.621,45
MYR 0,00 5.541,77
NOK 0,00 2.727,59
RUB 0,00 382,29
SAR 0,00 6.166,33
SEK 0,00 2.659,97
SGD 16.179,28 16.438,93
THB 632,28 658,68
USD 22.265,00 22.335,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 30/08/2016)