Bảng quảng cáo

Chủ nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2014
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 18.776,08 19.059,11
CAD 19.051,90 19.475,37
CHF 22.380,30 22.831,68
DKK 0,00 3.734,97
EUR 27.167,32 27.493,86
GBP 34.560,79 35.117,08
HKD 2.699,18 2.753,62
INR 0,00 356,49
JPY 191,34 195,00
KRW 0,00 22,55
KWD 0,00 74.718,59
MYR 0,00 6.580,26
NOK 0,00 3.407,11
RUB 0,00 612,67
SAR 0,00 5.831,52
SEK 0,00 3.028,76
SGD 16.466,56 16.866,00
THB 644,52 671,46
USD 21.180,00 21.230,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 21/09/2014)