Bảng quảng cáo

Thứ hai, ngày 05 tháng 12 năm 2016
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 16.737,49 16.996,19
CAD 16.801,72 17.181,67
CHF 22.089,10 22.543,10
DKK 0,00 3.279,51
EUR 23.826,97 24.122,45
GBP 28.494,26 28.963,84
HKD 2.887,05 2.952,29
INR 0,00 345,60
JPY 197,47 201,33
KRW 0,00 19,97
KWD 0,00 77.219,22
MYR 0,00 5.143,30
NOK 0,00 2.728,95
RUB 0,00 394,82
SAR 0,00 6.282,05
SEK 0,00 2.490,11
SGD 15.745,30 16.036,81
THB 624,92 651,29
USD 22.665,00 22.745,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 05/12/2016)