Bảng quảng cáo

Thứ tư, ngày 27 tháng 7 năm 2016
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 16.508,80 16.756,87
CAD 16.653,51 17.022,88
CHF 22.196,99 22.598,38
DKK 0,00 3.345,36
EUR 24.316,67 24.607,81
GBP 28.921,40 29.385,56
HKD 2.836,51 2.893,58
INR 0,00 343,45
JPY 207,90 211,88
KRW 0,00 20,29
KWD 0,00 76.477,58
MYR 0,00 5.501,14
NOK 0,00 2.643,93
RUB 0,00 375,92
SAR 0,00 6.165,61
SEK 0,00 2.608,80
SGD 16.224,45 16.484,84
THB 623,84 649,88
USD 22.260,00 22.330,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 27/07/2016)