Bảng quảng cáo

Thứ sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2017
Bảng quảng cáo
Tỷ Giá
Mã NT Mua Bán
AUD 17.271,61 17.530,81
CAD 16.839,61 17.212,79
CHF 22.650,57 23.105,89
DKK 0,00 3.355,29
EUR 24.386,67 24.678,17
GBP 28.118,10 28.568,82
HKD 2.891,59 2.955,62
INR 0,00 361,02
JPY 201,50 205,35
KRW 18,78 21,01
KWD 0,00 77.499,22
MYR 0,00 5.180,17
NOK 0,00 2.731,89
RUB 0,00 438,90
SAR 0,00 6.298,97
SEK 0,00 2.621,53
SGD 16.081,65 16.372,15
THB 645,33 672,26
USD 22.750,00 22.820,00
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank - 24/03/2017)